Bảng giá GetResponse

Chọn gói phần mềm GetResponse phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Hủy bất cứ lúc nào bạn muốn 🙂

BASIC (Gói cơ bản)

đ 432000

tháng

HIỆU QUẢ CAO

PLUS (Gói Gia tăng)

đ 1411200

/ tháng

 • Số lượng Email / Contact được lưu: 1000
 • Tất cả tính năng trong gói BASIC và:
  • Trình tạo tính năng tự động hóa
  • Automation Workflow: 5
  • Webminar: tối đa 100 người tham dự
  • Tính điểm (Lead Scoring) và gắn thẻ (tag)
  • Sales Funnel: 5
  • Số lượng User: 3
  • Webminar Fullel: 5

Gói PROFESSIONAL

đ 2851500

/ tháng

 • Số lượng Email / Contact được lưu: 1000
 • Tất cả tính năng trong gói PLUS và:
  • Automation Builder: không giới hạn
  • Webminar có thu phí
  • Webminar: tối đa 300 người tham dự
  • Sales Funnel: không giới hạn
  • Webminar Funnel: không giới hạn
  • Số lượng User: 5
  • Webminar theo yêu cầu

Gói ENTERPRISE

Liên hệ

/ tháng

 • Danh sách Email / contact được lưu: 100,000 +
 • Tất cả tính năng trong gói PRO và:
  • Transactional Email (add-on trả phí)
  • Có người hỗ trợ riêng
  • Địa chỉ IP riêng
  • Tư vấn về việc gửi email vào Inbox cao
  • SSO (tích hợp đăng nhập với các hệ thống khác)
  • Webminar: tối đa 500 người tham dự
  • Tư vấn các chiến dịch Email Marketing hiệu quả

So sánh chi tiết

 Email Marketing

Basic Plus Pro Enterprise
 Gửi email thông tin chăm sóc KH
(Newsletter)
có có có có
 Tự động phản hồi KH điền form
(Autoresponders)
có có có có
 RSS email
(RSS-to-email)
có có có có
 Giao diện thiết kế Email Template
(Visual email editor)
có có có có
 Đặt lịch gửi các chiến dịch
(Time travel)
có có có có
 Đặt lịch gửi “Hoàn hảo” tới từng KH
(Perfect timing)
có có có có

  Landing Pages

Basic Plus Pro Enterprise
 Số lượng Pages & Visitors
(Pages & Visitors)
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
 A/B Testing
(Split Test)
có có có có
 Giao diện thế kế Landing page
 (Visual page editor)
có có có có
 Giao diện thiết kế Email Template
(Visual email editor)
có có có có
 Đặt lịch gửi các chiến dịch
(Time travel)
có có có có
 Domain tùy chọn
 (Custome domain)
có có có có

  Autofunnel

Basic Plus Pro Enterprise
 Tạo phễu qua Webminar
(Webinar funnels)
5 Không giới hạn Không giới hạn
 Tạo phễu KH tiềm năng
(Lead Funnels)
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
 Tạo phễu bán hàng
(Sales Funnels)
1 5 Không giới hạn Không giới hạn