Bảng giá GetResponse

Chọn gói phần mềm GetResponse phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Hủy bất cứ lúc nào bạn muốn 🙂

EMAIL MARKETING bắt đầu từ 1000 contacts
đ 592,800 /tháng
• Thư trả lời tự động
• Số lượng trang đích không giới hạn
• Website Builder không giới hạn
• Tạo phân khúc cơ bản
• Lên lịch gửi email
• Tích hợp và API
MARKETING AUTOMATION bắt đầu từ 1000 contacts
đ 1,840,800 /tháng
• Tự động hóa tiếp thị
• Tự động hóa theo sự kiện
• Hội thảo trên web
• Tạo phân khúc nâng cao
• Chấm điểm liên lạc
• Phễu bán hàng
ECOMMERCE MARKETING bắt đầu từ 1000 contacts
đ 3,712,800 /tháng
• Email giao dịch nhanh
• GetResponse với Shopify, PrestaShop, hoặc Magento.
• Tạo phân khúc thương mại điện tử
• Khôi phục giỏ hàng chưa thanh toán
• Mã khuyến mãi
• Các đề xuất sản phẩm
• Thông báo đẩy trên web
GETRESPONSE MAX bắt đầu từ 100.000 contacts
đ 31,168,800 tháng
• Dịch vụ hỗ trợ chung
• Địa chỉ IP chung.
• Tiếp thị qua email
• Tự động hóa tiếp thị
• Tiếp thị qua SMS – 1000 SMS MỚI
• Hội thảo trên web cho tối đa 500 người tham dự
• Trang đích
• Thông báo đẩy trên web
• 10 người dùng một tài khoản
GETRESPONSE MAX 2 bắt đầu từ 100.000 contacts
đ 46,768,800 tháng
• CEM dành riêng và dịch vụ hỗ trợ ưu tiên
• Địa chỉ IP dành riêng
• Khối lượng tiếp thị qua email không giới hạn
• Tư vấn chiến lược tự động hóa tiếp thị
• Tiếp thị qua SMS – 5000 SMS MỚI
• Hội thảo trên web cho tối đa 1000 người tham dự
• Giới hạn API cấp doanh nghiệp
• Email giao dịch
• Số lượng người dùng không giới hạn
• Đăng nhập một lần (Single sign-on - SSO)
EMAIL MARKETING bắt đầu từ 1000 contacts
đ 486,096 /tháng
• Thư trả lời tự động
• Số lượng trang đích không giới hạn
• Website Builder không giới hạn
• Tạo phân khúc cơ bản
• Lên lịch gửi email
• Tích hợp và API
MARKETING AUTOMATION bắt đầu từ 1000 contacts
đ 1,509,456 /tháng
• Tự động hóa tiếp thị
• Tự động hóa theo sự kiện
• Hội thảo trên web
• Tạo phân khúc nâng cao
• Chấm điểm liên lạc
• Phễu bán hàng
ECOMMERCE MARKETING bắt đầu từ 1000 contacts
đ 3,044,496 /tháng
• Email giao dịch nhanh
• GetResponse với Shopify, PrestaShop, hoặc Magento.
• Tạo phân khúc thương mại điện tử
• Khôi phục giỏ hàng chưa thanh toán
• Mã khuyến mãi
• Các đề xuất sản phẩm
• Thông báo đẩy trên web
GETRESPONSE MAX bắt đầu từ 100.000 contacts
đ 25,558,416 tháng
• Dịch vụ hỗ trợ chung
• Địa chỉ IP chung.
• Tiếp thị qua email
• Tự động hóa tiếp thị
• Tiếp thị qua SMS – 1000 SMS MỚI
• Hội thảo trên web cho tối đa 500 người tham dự
• Trang đích
• Thông báo đẩy trên web
• 10 người dùng một tài khoản
GETRESPONSE MAX 2 bắt đầu từ 100.000 contacts
đ 38,350,416 tháng
• CEM dành riêng và dịch vụ hỗ trợ ưu tiên
• Địa chỉ IP dành riêng
• Khối lượng tiếp thị qua email không giới hạn
• Tư vấn chiến lược tự động hóa tiếp thị
• Tiếp thị qua SMS – 5000 SMS MỚI
• Hội thảo trên web cho tối đa 1000 người tham dự
• Giới hạn API cấp doanh nghiệp
• Email giao dịch
• Số lượng người dùng không giới hạn
• Đăng nhập một lần (Single sign-on - SSO)
EMAIL MARKETING bắt đầu từ 1000 contacts
đ 414,960 /tháng
• Thư trả lời tự động
• Số lượng trang đích không giới hạn
• Website Builder không giới hạn
• Tạo phân khúc cơ bản
• Lên lịch gửi email
• Tích hợp và API
MARKETING AUTOMATION bắt đầu từ 1000 contacts
đ 1,288,560 /tháng
• Tự động hóa tiếp thị
• Tự động hóa theo sự kiện
• Hội thảo trên web
• Tạo phân khúc nâng cao
• Chấm điểm liên lạc
• Phễu bán hàng
ECOMMERCE MARKETING bắt đầu từ 1000 contacts
đ 2,598,960 /tháng
• Email giao dịch nhanh
• GetResponse với Shopify, PrestaShop, hoặc Magento.
• Tạo phân khúc thương mại điện tử
• Khôi phục giỏ hàng chưa thanh toán
• Mã khuyến mãi
• Các đề xuất sản phẩm
• Thông báo đẩy trên web
GETRESPONSE MAX bắt đầu từ 100.000 contacts
đ 21,818,160 tháng
• Dịch vụ hỗ trợ chung
• Địa chỉ IP chung.
• Tiếp thị qua email
• Tự động hóa tiếp thị
• Tiếp thị qua SMS – 1000 SMS MỚI
• Hội thảo trên web cho tối đa 500 người tham dự
• Trang đích
• Thông báo đẩy trên web
• 10 người dùng một tài khoản
GETRESPONSE MAX 2 bắt đầu từ 100.000 contacts
đ 32.738.160 tháng
• CEM dành riêng và dịch vụ hỗ trợ ưu tiên
• Địa chỉ IP dành riêng
• Khối lượng tiếp thị qua email không giới hạn
• Tư vấn chiến lược tự động hóa tiếp thị
• Tiếp thị qua SMS – 5000 SMS MỚI
• Hội thảo trên web cho tối đa 1000 người tham dự
• Giới hạn API cấp doanh nghiệp
• Email giao dịch
• Số lượng người dùng không giới hạn
• Đăng nhập một lần (Single sign-on - SSO)

Chi tiết tính năng và báo giá, điều kiện sử dụng final:
* Ghi chú: báo giá trên chưa bao gồm
– Chưa bao gồm VAT (10%)
– Phí tư vấn – đào tạo – triển khai offline tại văn phòng Nhãn hàng
– Đăng ký tối thiểu 3 tháng

So sánh chi tiết

 

Free

Email
Marketing

592,800đ/tháng
TOP CHOICEMarketing
Automation

1,840,800đ/tháng
Ecommerce
Marketing

3,712,800đ/tháng
MAX2
46,768,800đ/tháng
Email marketing
Newsletters tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Monthly email sends Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Visual email editor tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Custom DKIM tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Inbox preview no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Perfect timing no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Time travel no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
A/B Testing no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
RSS-to-email no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Click Tracking tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Ecommerce tracking no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Google Analytics Tracking no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Scheduling no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Predesigned templates tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
HTML editor tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Custom HTML tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Product Box no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Recommended Products no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Abandoned cart trigger no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Promo codes: manual creator tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Promo codes: all unique & synced no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
SPAM Check tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Share FB + Twitter no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Remove GR branding no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Dark mode preview no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Recipients: segments no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Automation
Welcome & thank you emails no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Automation templates no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Build from scratch no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Drip campaigns no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Birthday emails no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Click & open followups no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Contact tagging no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Contact scoring no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Abandoned Cart trigger no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Visited URL automation no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Event-based automation no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Send Push Notification no x icon grey no x icon grey Limited Unlimited Unlimited
SMS marketing automation no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Purchase automation no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Dynamic segmentation no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Split automation no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Amount filter no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Autoresponders
Welcome emails no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Autoresponders series no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Ecommerce tracking no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Time travel no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Platform & Support
Number of accounts no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey up to 500
Number of users 1 1 3 5 up to 500
Roles management no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Dedicated Customer Experience Manager no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Email support no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
24/7 Chat support no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Phone support no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Slack support (for selected MAX customers) no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Two-factor authentication tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Dedicated IP no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Assisted IP warmup (subject to availability) no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Dedicated Sending Domain no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Single sign-on no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Rebranding options no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Dedicated onboarding no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Development strategy support no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
List Management
Import contacts tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Export contacts tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Integrations no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Add scoring no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Add tagging no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
FTP imports no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Segmentation
Based on Contact details tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Based on Contact action tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Based on geolocation tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Based on scoring no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Based on tags no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Based on Consent field tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Based on ecommerce no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Based on conversion funnel no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Based on events no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Based on lead magnet no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Based on SMS action no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Based on external segments no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Website Builder
Website Builder tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
AI Creator tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Predesigned templates tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Connect your domain tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Bandwidth 5GB 10GB Unlimited Unlimited Unlimited
Buy a domain no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Number of active websites 1 1 5 5 5
Number of subpages 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
SSL Security tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Gallery no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Popups no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Contact forms tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Signup forms tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Custom code no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Chat no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Timer no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Membership Area no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Remove GR branding no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Google Analytics Integration tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Facebook Pixel integration no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
SEO Settings tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Landing Pages
Landing Pages 1 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Connect your domain tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Pages & visitors 1000 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Predesigned templates tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Signup forms tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Contact forms tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Countdown timer tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Chat no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Google Analytics integration no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Facebook Pixel integration no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Integrations no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
SEO Settings tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Ecommerce tools
Stores and products center no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Payment gateway integration no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
E-product delivery no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Product box no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Abandoned order recovery no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Quick transactional emails no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Order confirmation automation no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Promo codes: manual master tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Promo codes: unique no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Promo codes: synced no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Transactional emails
Quick Transactional Emails no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Triggered emails no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
API connection no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
SMTP connection no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Performance analytics no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Sending history no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Forms and popups
Popups tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Active popups limit 1 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Popup display rules tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Views limit 1000 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Embedded banners tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Templates tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Signup forms tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Contact forms tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Promo codes no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Webinars
Live Webinars no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 (100 at) tick icon blue1 (300 at) tick icon blue1 (up to 1000 at)
On-demand webinars no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Paid Webinars no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Webinar funnels no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Recording storage no x icon grey no x icon grey 3h 6h up to 20h
# of presenters no x icon grey no x icon grey 3 3 3
HD webinars no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Breakout room option no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Web push notification
Web push notification no x icon grey no x icon grey Limited Unlimited Unlimited
Custom opt-in prompt no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Web push automation no x icon grey no x icon grey no x icon grey Unlimited Unlimited
Scheduling no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
GetResponse Chats
Number of seats no x icon grey 1 3 5 500
Chats on GetResponse pages no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Embed chats on external website no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
GetResponse Chats mobile app no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Automated welcome message no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Quick replies no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Chat availability options no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Reply via email no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Email notifications about chats no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Email capture forms no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Remove GetResponse branding no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Conversion funnels
Lead funnels no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Lead Magnet Funnels no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Sales funnels no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Webinar funnels no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Paid ads
Google Ads no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 no x icon grey
Facebook Ads no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Lead Extension no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 no x icon grey
SMS Marketing
5000 free SMS no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
SMS marketing automation no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Bulk SMS campaigns no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Personalization no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Consent management no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Link shortener no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Reporting no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Analytics
Reports tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Integrations no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Reports Export tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Ecommerce reports no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
Recommendations reports no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1
FTP reports no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
Integrations
Google analytics no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Microsoft Dynamics 365 no x icon grey no x icon grey no x icon grey no x icon grey tick icon blue1
WordPress no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Shopify no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
WooCommerce no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Magento no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Zapier no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
PrestaShop no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Facebook Integration no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Twitter Integration no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Stripe no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Paypal no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Etsy no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Salesforce no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
API no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1
Mobile apps
Social Ads Creator no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 no x icon grey
GetResponse App no x icon grey tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1 tick icon blue1